Tài Liệu Marketing Truyền Thông


Truyền thông là phương pháp tiếp cận những khả năng và công dụng của sản phẩm cũng như giới thiệu về công ty tới thị trường người tiêu dùng bằng hình ảnh, khẩu hiệu, ... dưới nhiều hình thức khác nhau.

 

o./ Marketing truyền thông

 

Marketing truyền thông là quá trình quảng bá và xây dựng thương hiệu của mình trở thành thương hiệu tin dùng của khách hàng. Từ đó có thể đạt được thành công trên thị trường kinh doanh của mình với một sản phẩm tốt cùng thương hiệu uy tín.

 

Tài liệu marketing truyền thông là một bộ hồ sơ bao gồm những tài liệu truyền thông mang tính giới thiệu và quảng bá sản phẩm tới thị trường, tới người tiêu dùng. Đây cũng giống như một bộ hồ sơ năng lực của Công ty để có thể giới thiệu được khả năng của Công ty, chất lượng của sản phẩm dịch vụ cung cấp.

 

o./ Thiết kế Tài Liệu Marketing Truyền Thông

 

Bộ tài liệu này bao gồm những ấn phẩm là tài liệu thiết kế quảng cáo để phục vụ cho các kế hoạch và chiến lược marketing trong lĩnh vực truyền thông của Công ty.

 

- Thiết kế Brochure, profile, catalogue
- Thiết kế Poster, Banner, tờ rơi, tờ gấp, biển quảng cáo
- Thiết kế thẻ quà tặng, túi giấy, thiệp mừng, sticker, thư mời, mẫu thử,...
- Thiết kế quảng cáo báo, chương trình game, video, ....

 

Mỗi loại ấn phẩm để được thể hiện khác nhau và tùy thuộc vào vai trò mà có chức năng riêng của mình. Mỗi một chiến dịch cóc những mục tiêu khác nhau nên cần được trang bị những bộ ấn phẩm marketing truyền thông khác nhau.


Việc lựa chọn nơi có đủ năng lực phù hợp cho yêu cầu của bạn sẽ là bàn đạp trong công việc truyền thông. Sứ mệnh của AD.DESIGN sẽ là bạn đạp cho bạn bay xa hơn.

Sản phẩm đã thiết kế

Chưa có
Mô tả sự kiện
Starts: Wed,10/12/17 at 06:00
Ends: Fri, 12/30/16 21:59 p.m

Toàn Quốc, Việt nam
1.573.000 - 1.844.000
Mô tả sự kiện
Starts: Wed,10/12/17 at 06:00
Ends: Fri, 12/30/16 21:59 p.m

Hồ Chí Minh, Việt Nam
700.000 - 1.500.000
Mô tả sự kiện
Starts: Wed,10/12/17 at 06:00
Ends: Fri, 12/30/16 21:59 p.m